Benvolgut Client/Col·laborador, Girona, 19 de maig de 2016

La marca Eurogrup ens ha relacionat amb vostè durant molts anys. Entretant la societat ha experimentat canvis molt importants a nivell de globalització i de digitalització de les relacions. En aquest nou entorn es fa difícil i complex treballar amb marques diferents a les firmes professionals que tenim diferents línies d'activitat com és el cas del nostre Grup Marlex amb divisions tant diferenciades com la de INTERIM (Treball Temporal ), RECRUITING (Selecció de Professionals i d'Executius) i la de TRAINING (Formació "in company" per empreses). Per tot plegat i per fer més global la nostra firma hem decidit unificar les dues marques (Eurogrup i Marlex) en una sola que farà de marca paraigües per cada una de les nostres tres activitats (Interim, Recruiting i Training ) especialitzades en el Servei Professional per Empreses en l'àmbit dels Recursos Humans. El resultat la fusió d'aquestes dos marques en una marca global i potent serà a partir d'ara: MARLEX HUMAN CAPITAL.

Estem segurs i convençuts que aquest pas endavant que fem amb la idea de reforçar el posicionament de la nostra marca reportarà beneficis importants a tots els nostres clients, que volem posar en valor, ja que ens facilitarà molt més el posicionament com a recruiters reconeguts i distingits a Catalunya per a l'atracció de talent en un mercat que és cada vegada més global i més digital.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-lo molt atentament i esperem poder seguir comptant amb la seva confiança per molts anys més.

 

La Direcció.

Entrar directament a Marlex Human Capital

NOTA IMPORTANT: En paral·lel també li comuniquem que la raó jurídica seguirà essent la mateixa, tant a nivell de raó social, NIF i domicili social.